Политики:

Политика за личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин. Ето нашата фирмена политика, която следваме:

1. Избор за начин на ползване на личната информация.
Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали. Те имат възможността да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас и да заявят това свое желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна.
Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти.

3. Отписване.
Понякога ние изпращаме mail-бюлетин с новости и промоции до регистрирани потребители и такива, които са се свързали с нас. Те могат да откажат тези мейли чрез специално поставен във всяко едно издание на бюлетина линк (връзка) за отписване .

4. Бисквитки (cookies).
Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

  • да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;
  • да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;
  • да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;
  • да проучваме потребителския интерес;
  • да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация.
Ние идентифицираме потребителите на сайта по тяхния e-mail адрес и парола ИЛИ чрез специално поставени бисквитки, облекчаващи идентификацията на потребителя и предоставянето на услугите ни.


Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас по всяко време.